Actele necesare în vederea obținerii din partea UAPR a adeverinței pentru dosarul de pensionare sunt specificate mai jos. Descărcați formularul dorit, completați-l, și, împreună cu documentele cerute, le depuneți la sediul UAPR din București.

ATENȚIE – lipsa unui document face imposibilă emiterea adeverinței!

A. Pentru adeverința de membru UAPR, conform Legii 263/2010 – DESCARCĂ FORMULAR 1:

1. copie ACT DE IDENTITATE, cu menționarea NUMERELOR DE TELEFON și E-MAIL pentru contactul cu solicitantul;

2. copie LEGITIMAȚIE UAPR (față/verso)

3. Chitanță pentru plata taxei de 50 lei lei sau document virament în contul IBAN: RO97 RNCB 0072 0005 0939 0001 deschis la BCR Lipsani, cu mențiunea TAXĂ ELIBERARE ADEVERINȚĂ;

4. adeverință eliberată de filiala din care face parte, care să ateste că solicitantul nu are niciun fel de datorii către UAPR.

B. Pentru adeverința de membru UAPR, conform Legii 8/2006 – DESCARCĂ FORMULAR 2:

1. copie ACT DE IDENTITATE, cu menționarea NUMERELOR DE TELEFON și E-MAIL pentru contactul cu solicitantul;

2. copie LEGITIMAȚIE UAPR (față/verso)

3. copie decizie de pensionare (din care să reiasă și numărul dosarului de pensionare);

4. chitanță pentru plata taxei de 50 lei lei sau document virament în contul IBAN: RO97 RNCB 0072 0005 0939 0001 deschis la BCR Lipsani, cu mențiunea TAXĂ ELIBERARE ADEVERINȚĂ;

5. adeverință eliberată de filiala din care face parte, care să ateste că solicitantul nu are niciun fel de datorii către UAPR;

6. declarație semnată de președintele filialei care să ateste calitatea de membru al filialei UAPR pentru solicitant.