NICOLAE PREDESCU

Nicolae Predescu 0

Născut la 18 aprilie 1938, în satul Mărcuş, comuna Făureşti, judeţul Vâlcea.
Pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova.

Facultatea de Arte Plastice, Universitatea din Timişoara
Academia de Artă Nicolae Grigorescu, Bucureşti

1965-2000 – Profesor de educaţie artistică-plastică, Craiova
1982-1991 – Inspector şcolar pe probleme de educaţie plastică la Inspectoratul Şcolar Dolj

mail:
telefon: 0721763805

ACTIVITATE ARTISTICĂ

Expoziții personale

1968 – Sala Sindicatului Învăţământului Craiova – grafică, pictură
1970 – Galeria  ARTA Craiova – grafică, pictură
1971 – Expoziţia naţională – Sala Dalles, Bucureşti
1972 – Galeria  ARTA Craiova – pictură
1973 – Galeria  ARTA Craiova – acuarelă
1976 – Galeria ARTA Craiova – pictură
1979 – Expoziţia naţională, Bucureşti
1982 – Galeria ARTA Craiova – pictură
1989 – Galeria ARTA Craiova – pictură
1991 – Galeria ARTA Craiova – pictură, acuarelă
1991 – MUZEUL DE ARTĂ CALAFAT – pictură, acuarelă
1992 – Galeria ARTA Craiova – acuarelă
1993 – MUZEUL DE ARTĂ CALAFAT – pictură
1994 – Galeria ARTA Craiova – pictură, acuarelă
1996 – Galeria ARTA Craiova – pictură
1998 – Galeria ARTA Craiova – pictură, acuarelă
2000 – Galeria ARTA Craiova – pictură, acuarelă
2002 – Galeria ARTA Craiova – pictură
2006 – Galeria ARTA Craiova – acuarelă
2008 – MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA – Retrospectivă – pictură, grafică

Expoziții internaționale

1993 – Galeria Municipiului Bucureşti, Ocquarela 22 Grup, Expoziţie internaţională de acuarelă în colaborare cu Şcoala Internaţională de Acuarelă „Aldo Raimondi” Roma.
1994 – Belgia – acuarelă

Expoziţii interfiliale

1972 – Ateneul Român, Bucureşti – Filialele U.A.P. Craiova, Oradea, Arad
1980 – Sala Dalles, Bucureşti, Craiova, Slatina
1998 – Reşiţa – Filialele U.A.P. din Târgu-Jiu, vestul şi sudul României

Expoziţii interregionale şi interjudeţene

1966, 1967 – Muzeul de Artă Craiova, Filialele U.A.P. Craiova, Deva, Petroşani
1968 – Deva, Filialele U.A.P. Craiova, Deva, Petroşani
1969 – Muzeul de Artă Craiova, Filialele U.A.P. Deva, Craiova, Petroşani
1970 – Muzeul de Artă Deva, Filialele U.A.P. Craiova, Deva, Petroşani
1971, 1972 – Muzeul de Artă Craiova, Filialele U.A.P. Deva, Craiova, Petroşani
1973 – Muzeul de Artă Petroşani, Filialele U.A.P. Craiova, Deva, Petroşani
1976 – Muzeul de Artă Craiova, Filialele U.A.P. Craiova, Deva, Petroşani
1977 – Muzeul de Artă Craiova, Filialele U.A.P. Craiova, Piteşti, Slatina, Turnu-Severin

Expoziții de grup

1991-1999 – Grup 6 + 1, Galeria Arta Craiova
1992 – Grup 6 + 1, Petroşani, Lupeni

Salonul Artiştilor Olteni

1991-1994, 1996-1998, 2000, 2001 – Muzeul de Artă Craiova
2002 – Oameni şi locuri, Muzeul de Artă Craiova
2004 – Salonul Artiştilor Olteni, Muzeul de Artă Craiova

Expoziţii organizate de Filiala U.A.P. Craiova

Participant la toate expoziţiile de pictură organizate de Filiala U.A.P. Craiova

1969 – A XXV-a aniversare a Republicii,  Craiova
1969 – Porţile de Fier, Turnu-Severin
1970 – Şantierele patriei, Galeria Arta Craiova
1972 – Salonul de Primăvară, Muzeul de Artă Craiova
1973 – Salonul de Iarnă, Muzeul de Artă Craiova

– Muzeul de Artă Calafat

1974 – A XXX-a aniversare a Republicii, Muzeul de Artă Craiova, expoziţia de grup, Galeria Arta Craiova
1977 – Omagiul Independenţei, Muzeul de Artă Craiova
1978 – Salonul de Primăvară, Muzeul de Artă Craiova
1987 – Omagiul, Muzeul de Artă Craiova, Salonul de primăvară

ARTICOLE, CRITICĂ

Călătorii documentare în străinătate: Moldova, Ucraina, Rusia, Turcia, Bulgaria.
Lucrări achiziţionate de Muzeele de Artă din Craiova, Calafat, Deva, Petroşani. Lucrări în colecţii particulare din ţară şi străinătate: Belgia, Franţa, Germania, Grecia, S.U.A.

Publicaţii metodice şi de cercetare pedagogică pe probleme de educaţie plastică:

– Desenul tehnic şi formele de aplicabilitate în tehnică: designul, desenul decorativ şi ornamental, Revista Învăţământului Liceal şi Tehnic Profesional, aprilie, 1983.

– Dezvoltarea viziunii spaţiale şi a creativităţii elevilor prin educaţia artistico-plastică, Revista Învăţământului Liceal şi Tehnic Profesional, nr. 4, 1984.

Colaborator la revista cultural-ştiinţifică Rădineşti-Gorj, înregistrată la Biblioteca Academiei Române cu articole, comentarii şi cronici privind artele plastice.

Diplomă ca membru fondator al Fundaţiei pentru cultură universală „Noua Junime”, Bucureşti.

Comentarii şi cronici de specialitate
1968 – Expoziţia unui profesor, de Marian Barbu, Ziarul „Înainte”, Craiova
1970 – Cronică plastică, Mihai Duţescu, Revista „Ramuri”, Craiova
1972 – Craiovenii – cronică plastică, Ion Frunzetti, „Contemporanul”, Bucureşti
1973 – Salonul de primăvară – cronică plastică, Paul Rezeanu, Revista „Ramuri”, Craiova
1976 – Cronică plastică, Mihai Pelin, Revista „Ramuri”, Craiova
1982 – Cronică plastică, Florin Rogneanu, Revista „Ramuri”, Craiova
1984 – Anotimpuri de lumină şi culoare – cronică plastică, Ioana Dinulescu, Ziarul „Înainte”, Craiova
1989 – Jurnalul Galeriilor, Adrian Silvan Ionescu, Revista „Arta”, Bucureşti
1991 – Poezia culorii, Constantin M. Popa, „Meridian”, Craiova
1998 – Sentiment şi imagine, Florin Rogneanu, Revista „Mozaicul”, Craiova
2000 – Nicolae Predescu – pictor al peisajului şi florilor, Magda Bratu, „Cuvântul Libertăţii”, Craiova
Expoziţia Nicolae Predescu, Constantin M. Popa, Revista „Mozaicul”,  Craiova
2002 – Rigoare şi delicateţe, Ovidiu Bărbulescu, Revista „Mozaicul”,  Craiova
2006 – Nicolae Predescu, acuarelist de mare rafinament, Constantin Ilie, Gazeta de Sud, Craiova