BOGDAN GABRIEL MAXIM

Născut la 3 noiembrie 1977, Roman, jud. Neamț

Pictor/restaurator, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova

2007 – Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, specializarea conservare-restaurare
2010 – Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Masterat în Arte Vizuale, specializarea conservare-restaurare pictură murală.

– Autorizat de către Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române ca pictor-restaurator pictură murală de epocă (examen susţinut în şedinţa din 31 august 2009).
– Atestat ca restaurator specialist de către Institutul Național al Patrimoniului din cadrul Ministerul Culturii (476S/27.10.2011).

mail: maxim.bogdan.gabriel@gmail.com
telefon: 0740.098.336

LUCRĂRI DE PICTURĂ MURALĂ, FRESCĂ ȘI RESTAURARE

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, sat Liliac jud. Neamţ (pictură murală, frescă) 1994;
Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Arămeşti, jud. Neamţ (pictură murală, tempera grasă) 1996;
Biserica nouă cu hramul „Sfântul Nicolae”, sat Sagna, jud. Neamț, (pictură murală, frescă) 1999;
Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” a Mănăstirii Lainici (restaurare pictură murală) 2001;
Mănăstirea Govora, biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, jud. Vâlcea (restaurare pictură murală, frescă) 2002-2004;
Mănăstirea Snagov-Ilfov, biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, (restaurare pictură murală, frescă) 2004-2010;
Mănăstirea Antim, biserica cu hramul „Duminica tuturor sfinților” Bucureşti, (restaurare pictură murală, frescă) 2005;
Mănăstirea „Sfântul Nicolae”-Domnesc, Popăuţi, Botoşani (restaurare pictură murală, frescă), 2006;
Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae şi Sfântul Apostol Andrei”, Tg. Jiu, jud. Gorj (restaurare pictură murală, frescă) 2008-2010;
Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului și Sf. Nicolae” din satul Drăgheşti, jud. Buzău (intervenţii de urgenţă pictură murală, exterior) 2009;
Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din satul Băbeni, jud. Buzău (restaurare pictură murală) 2008-2012;
Biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea (restaurare pictură murală, frescă, pictură în ulei, pictură tempera gras) 2010-2011;
Biserica cu hramul „Atanasie și Chiril”, sat Plopu, com. Plopu, jud. Prahova (restaurare pictură murală, pictură în ulei, pictură tempera) 2012;
Biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” – Mirăuți, Suceava, jud. Suceava (restaurare pictură murală, pictură tempera) 2012;
Biserica cu hramul „Sf. Dumitru” – Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea (restaurare pictură murală, frescă), 2013 – 2015;
Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” de la Mănăstirea Golia – Iași (restaurare pictură murală, frescă).

PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE
– Programul Cultura 2000 – Proiectul naţional Saving sacred relics of european medieval cultural heritage, Simpozionul internaţional Saving sacred relics of european medieval cultural heritage Gura Humorului, Suceava (16-29 iulie, 2006);
Participare la cursul Pigmenți și coloranți susținut de Prof. Univ. Regina Hofman de Keijzer de la Universitatea de Arte Aplicate din Viena și Matthijs de Keijzer de la Institutul Național pentru Patrimoniu Cultural al Olandei din Amsterdam, la Universtatea de Arte „George Enescu”, Iași. Curs organizat de doamna Lector. Univ. Dr. Octaviana Marincaș (25-26 septembrie 2006);
– Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,Zilele Universităţii de Arte G.Enescu’’ Iaşi cu tema Arta ca acţiune istorică, secţiunea Conservare-restaurare şi Arte aplicate, comunicarea: Posibile semnificaţii ale unui act de vandalism (11 mai, 2007). Comunicarea a fost publicată sub formă de articol în volumul Interdisciplinaritate în conservare-restaurare și arte aplicate, publicație a centrului de cercetare CReART, Editura Artes, Iași 2007, pp. 150-161, referent de specialitate al volumului – Prof. Univ. Dr. Tereza Sinigalia, ISBN 978-973-8271-96-8;
– Atelier de lucru privind lucrările de conservare – restaurare ale componentelor artistice la monumentele istorice, ediţia a II-a, Ministerul Culturii şi Cultelor Bucureşti; (20-21 martie 2008) – fără prezentare ;
–  Atelier de lucru privind lucrările de conservare – restaurare ale componentelor artistice la monumentele istorice, ediţia a III-a, Ministerul Culturii şi Cultelor Bucureşti, comunicarea Posibile semnificaţii ale unui act de vandalism (14-15 octombrie 2009);
– Simpozionul Național “Monumentul – tradiție și viitor”, octombrie 2011, comunicarea: Aspecte privind intervențiile de conservare-restaurare a picturilor murale de la biserica cu hramul Sf. Ioan Botezătorul din Râmnicu Vâlcea –problema prezentării estetice. Comunicarea a fost publicată în volumul Monumentul XIII – partea a 2-a;
– Simpozionul Național Monumentul – tradiție și viitor, Editura Doxologia, pp. 263-281 Iași, 2012, ISSN 1844-9042
– Simpozionul Național „Monumentul – tradiție și vViitor” – Iași, octombrie 2012, comunicarea: Câteva aspecte după finalizarea intervențiilor de conservare-restaurare a picturilor murale de la biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din satul Băbeni, com. Topliceni, Jud. Buzău;
– Simpozionul Național „Monumentul – tradiție și viitor” – Iași, octombrie 2013, comunicarea: Problema dublei reprezentări a tabloului votiv din biserica mănăstirii Snagov.