CĂTĂLIN DAVIDESCU

Născut la 23 august 1955, Craiova

Critic de artă, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova

1979 – Facultatea de Filologie, Universitatea din Craiova
2010 – Doctorat în Istoria Artelor Vizuale, Universitatea de Vest, Timișoara
1985-1989 – Stagii de pregătire profesională în cadrul Ministerului Culturii
1984 – Cursuri la Accademia Nazionale dei Lincei, Centro di studi sulla cultura e l’immagine di Roma, Italia

2011 – expert în proiecte de arte vizuale pentru Administrarea Fondului Cultural Național, agent constatator pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și evaluator autorizat, membru titular Asociația Națională a Evaluatorilor din România;
2006 – Inspector principal, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Naţional – Dolj;
2003 – atestat ca expert în artă modernă şi contemporană acreditat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
1980 – 1998: muzeograf, Muzeul de Artă Craiova.

2004 – redactor asociat la revista Ramuri, Craiova
1991-1994 – colaborare cu Institut Intenational de la Marionette Charleville – Mézierès, Franţa
1991 – Prelegeri artă românească la École Regionale des Beaux Arts de Reims, Franţa

mail: davidescuc@yahoo.com | davidescuc55@gmail.com
telefon: 0723.962.001
pagină de Facebook

VOLUME PUBLICATE

2014 – Artitudini, studii, recenzii, cronici, interviuri 1980-2013, Ed. Aius, Craiova
2012 – Maria Fratoștițeanu- Billek, Album monografic, Muzeul de Artă Craiova
2011 – Marcel Janco, Un visionnaire de l”art moderne, Album, Colors Art Gallery, București
Budapesta – Baia Mare – București, Text catalog expoziție, Mission Art Galeria/ Collors Art Gallery, Budapesta, București
2011 – 7 Rumanische Gegenwartskunst, coautor, Klartext Verlag, Essen
2010 – N. Davidescu – Aspecte şi direcţii literare, Scrieri inedite, Ed. îngrijită, Note. Editura Aius, Craiova
– Centenar Țuculescu, volum omagial, coautor, Centrul cultural Art Society, București
– Julieta Orășanu(1896-1954), Album monografic, Muzeul de Artă Craiova
2005 – N. Davidescu- Poezii inedite- ediție îngrijită, note (prefaţă Marin Beşteliu), Ed. Scrisul Românesc, Craiova
1990 – N. Davidescu- Scrieri inedite, Ed.îngrijită, note (prefaţă Şerban Cioculescu), Ed. Scrisul Românesc, Craiova
1988 – Ion Ţuculescu- monografie, Ed.Scrisul Românesc, Craiova

Inițiator și organizator a peste o sută de expoziții de artă românească modernă și contemporană.

Numeroase articole şi studii de specialitate în revistele: Arta, Ramuri, Manuscriptum, Révue Roumaine d’Histoire de l’Art, România Literară, Mozaicul, Tribuna, Altenative, Arhitext Design, Arta etc.