BLEND IN

Constantin SEMENOV

Expoziția „Blend in” pivotează în jurul considerentelor privind percepția și folosirea analogiei ca metodă de identificarea eficientă a singularităților și atributelor unei entități sau paradigme. Astfel, reușesc să asociez mult mai rapid un complex de imagini din jurul meu într-un mod unitar, decât să le conștientizez ca singularitate. Acest mod de a relaționa se manifestă mai ales în momentul când intru în contact cu o nouă realitate, persoană sau lucru, cu alte cuvinte, percepția despre mediul înconjurător se formează inițial printr-un „sfumato” care încearcă să-și regleze obiectivul vizual, apelând la bagajul personal pentru a-i da o anumită stabilitate, o paradigmă pentru conștient.

Modul de a elabora o compoziție este fundamentat pe un flux de imagini și informații care se desfășoară atât instinctiv cât și planificat. Există o frontieră subtilă dar complementară între aceste două metode de lucru, deoarece o compoziție poate pleca de la o idee concretă având linii clare de desfășurare, dar să avanseze într-un exercițiu al întâmplării sau al hazardului. Colajul vizual este unul cognitiv în primă instanță și este grupat progresiv căutând un echilibru la nivel cromatic, tehnic sau expresiv. Toate elementele prezente într-o lucrare sunt esențe concentrate a unui complex mult mai larg de imagini și concepte. La nivel perceptiv orice imagine poate trece, în plan personal, bariera caracterului ei destinat devenind o fereastră a spectrului analitic, o punte către imaginația creatoare.

Interesul pentru perioada renașterii timpurii este legat de schemele compoziționale pe care artiștii din duecento, trecento sau chiar quattrocento reușeau să le elaboreze prin intermediul unor transmițători estetici. Încărcătura simbolistică și energetică este contrabalansată de ușurința și simplitatea tehnică  a acestor enunțuri vizuale, aspect pe care îl consider fascinant. În aceeași măsură gestualismul, forța cromatică a expresionismului abstract sau „je m’en fous-ul”  neo-expresionismului suscită permanent o dorință de elaborare a unor lucrări artistice folosind modul personal de percepție în relație cu spațiul imediat și comun. „Blend in” este o imixtiune și un camuflaj al ”eu-ului” cu ceea ce numim realitate.