Uniunea Artiștilor Plastici din România primește, în perioada 25 ianuarie 2018 – 26 februarie 2018, dosarele candidaților care doresc să devină membri stagiari U.A.P.R. Dosarele vor conține:

  • cerere de primire în U.A.P.R.
  • fișă personală
  • portofoliu cu fotografii ale lucrărilor, conform cerințelor din regulament pentru fiecare secție (gen catalog și DVD sau stick de memorie)
  • scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari în U.A.P.R.
  • copie C.I.
  • copii după actele de studii (bacalaureat, licență, master, alte studii)
  • copii după alte diplome și distincții primite
  • copie chitanță taxă de înscriere (echivalentul în lei a sumei de 50 euro, la cursul zilei în care se face plata)
  • 2 fotografii tip pașaport

Pentru filiala Critică, dovada activităţii publicistice:
a) C.V cu detalierea studiilor de specialitate: istoria şi teoria artei, module de arte vizuale, estetică, masterate în arte vizuale etc.;
b) minim zece articole publicate (eseuri, cronici ) dedicate artei contemporane (cu predilecție pentru arta românească, după 1945);
c) o scrisoare de intenţie privind interesul viitor pentru activităţi dedicate artiştilor contemporanid) enumerarea câtorva evenimente expoziţionale relevante pentru profilul profesional al candidatului;
e) cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii române, proprietatea asupra termenilor folosiţi şi interesul candidaţilor pentru toate formele de artă;

În baza documentaţiei depuse, filialele U.A.P.R. eliberează avize pentru fiecare candidat în parte. Dosarele se depun la secretariatele filialelor din teritoriu sau la sediul din București. În urma vizionării dosarelor, Consiliile de Conducere ale fiecărei filiale recomandă Comisiei Naţionale candidaţii selecţionaţi pentru primirea în U.A.P.R. Comisia Naţională va decide
primirea de membri stagiari ai U.A.P.R. în urma evaluării dosarelor selecţionate de filiale.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform Regulamentului de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, până la data de 7 martie 2018, la sediul U.A.P.R. din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București.

Pentru filialele de creație din București, dosarele se vor depune la sediul U.A.P.R. din Str. Piața Amzei, nr.13, etaj 4, sector 1, București, luni – joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

Puteți descărca de aici:

Regulamentul de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România

Cererea de primire

Fișa personală

Consultați și siteul U.A.P.R. – www.uap.ro.

Foto: lucrare semnată Rozalia Martin